Anglická kavárna

Každou středu od 17 hod. můžete přijít si popovídat anglicky a u toho si dát kávu nebo jiné pití. Liché středy jsou určeny především pro začátečníky a sudé středy pak pro pokročilé. Akce je v prostorech v 1. patře. Více viz leták.