Rubriky
Pravidelná setkání

Senior klub v úterý od 14:30

V úterý od 14:30 je v 1. patře Senior klub. Přijďte si popovídat, procvičit paměť a být „mezi lidmi“.